fbpx
ISTOTEXNIKI
WEB SOLUTIONS

ΓΙΑΤΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Οι στόχοι για την δημιουργία της εταιρικής ιστοσελίδας.

Εάν ρωτήσετε την διοίκηση οποιασδήποτε εταιρείας, γιατί η εταιρεία τους χρειάζεται μια ιστοσελίδα, το πιο πιθανό, δεν θα πάρετε κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Στην καλύτερη περίπτωση, θα ακούσετε γενικά λόγια, ότι το Ίντερνετ δίνει κύρος και είναι στη μόδα, ότι το μέλλον είναι στο Διαδίκτυο… Όμως, μια εταιρική ιστοσελίδα είναι ένα πολύ βολικό και πολυλειτουργικό business-εργαλείο. Η ιστοσελίδα μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη διάφορων στόχων, ο κάθε ένας από τους οποίους είναι πολύ σημαντικός για την επιτυχημένη δουλειά. Ας σταθούμε σε αυτό λίγο περισσότερο.

Λοιπόν, ο στόχος, τον οποίο κυνηγούν όλες οι εταιρείες, σε όποιον κλάδο και αν δραστηριοποιούνται, είναι ένας. Συγκεκριμένα, είναι η απόκτηση εισοδήματος. Για την επίτευξή του χρησιμοποιούνται ενδιάμεσες τακτικές, οι οποίες είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας της εταιρείας, η αναζήτηση των συνεργατών, η δημιουργία της αποδοτικής δομής κ.τ.λ. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, διάφορες εταιρείες χρησιμοποιούν διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα. Και το εταιρικό web-site αποτελεί, πιστεύω, το πιο ολοκληρωμένο. Η ιστοσελίδα βοηθάει, σε κάποιο βαθμό, την επίτευξη των πέντε ενδιάμεσων στόχων.

Δημιουργία της εικόνας (Image)

Η εικόνα μιας επιτυχημένης σύγχρονης εταιρείας δεν νοείται χωρίς μια εταιρική ιστοσελίδα. Και μάλιστα, αυτή πρέπει να είναι όχι μια απλή home page σε κάποιο δωρεάν hosting. Τέτοια λύση δημιουργεί την αντίστροφη επίδραση. Για περισσότερους ανθρώπους η εταιρεία, η ιστοσελίδα, της οποίας φιλοξενείται σε δωρεάν hosting, αμέσως φαίνεται μικρή και αναγκασμένη να εξοικονομεί το κάθε ευρώ. Και μάλιστα, δεν είναι καθόλου απαραίτητο να δημιουργείται φοβερή ιστοσελίδα με flash-animation η ένα μεγάλο portal. Ας είναι ένα όχι μεγάλο site με σύντομες πληροφορίες για την εταιρεία, τις υπηρεσίες της, τα στοιχεία επικοινωνίας και πρόταση για συνεργασία. Πρέπει όμως να διαθέτει όνομα χώρου δεύτερου επιπέδου και να φιλοξενείται σε κάποιο κανονικό server.

Άλλο ένα “image” εργαλείο μπορούν να γίνουν οι διαφημιστικές εκστρατείες, που διεξάγονται με την συμμετοχή της ιστοσελίδας. Και δεν χρειάζεται να είναι οπωσδήποτε η ίντερνετ-διαφήμιση. Μπορούν, π.χ., να διεξάγονται διάφορες εμπορικές δραστηριότητες με κλήρωση των δώρων, και όλες οι πληροφορίες να καταχωρούνται στο web-site. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εταιρείες, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των οποίων προσανατολίζονται στη νεολαία.

Η αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές

Μια ιστοσελίδα είναι μια πολύ καλή δυνατότητα για αμφίπλευρη επικοινωνία με τους δυνητικούς πελάτες. Πράγματι, στην ιστοσελίδα μπορεί να γίνει η λεπτομερής περιγραφή των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, των νέων παραλαβών κ.τ.λ. Θα πρέπει να συμφωνήσετε, ότι για να γίνει αυτό με την βοήθεια άλλων μέσων, είναι πιο δύσκολο και ακριβότερο.

Αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Πολύ πιο σημαντικό είναι, ότι με την βοήθεια της ιστοσελίδας μπορούν να παρθούν τα σχόλια των καταναλωτών για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Συμφωνήστε, ότι ελάχιστοι θα γράφουν γράμματα η θα παίρνουν τηλέφωνο στην εταιρεία. Για αυτό, για να μάθουν τις γνώμες των καταναλωτών, οι εταιρείες αναγκάζονται να παραγγέλνουν την διεξαγωγή ειδικής έρευνας. Εν τω μεταξύ, πολλοί αγοραστές εύκολα θα αφήσουν τα σχόλιά τους στο site της εταιρείας γιατί αυτό δεν θα πάρει πολύ χρόνο και δεν απαιτεί επιπλέον έξοδα.

Εκτός από αυτό, η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διεξαγωγή διάφορων εμπορικών ερευνών και δημοσκοπήσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.

Αλληλεπίδραση με τους συνεργάτες

Η επιτυχημένη συνεργασία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχημένης δουλειάς. Για αυτό η αναζήτηση των επιχειρήσεων, που θέλουν να συνεργαστούν με τη δική σας είναι πολύ σημαντική κατεύθυνση της δραστηριότητας.

Η εταιρική ιστοσελίδα μπορεί όχι μόνο να αυξήσει την αποδοτικότητα αυτής της δουλειάς, αλλά και να ελαχιστοποιήσει το κόστος της. Ειδικά αυτό ισχύει αναφορικά στους δυνητικούς συνεργάτες από άλλες πόλεις και, μερικές φορές, και από άλλες χώρες. Πράγματι, όλες οι πληροφορίες για την επιχείρηση και την προτεινόμενη συνεργασία βρίσκονται στο Διαδίκτυο, όπου είναι προσβάσιμες από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.

Οπότε είναι αρκετό, και πάλι μέσω του Διαδικτύου, να βρεθούν επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με συναφείς δραστηριότητες και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να γίνει επικοινωνία με την διοίκησή τους. Και μάλιστα, είναι μεγάλη και η πιθανότητα, ότι κάποιος θα βρει και το δικό σας site και θα προτείνει την συνεργασία με αμοιβαίο συμφέρον.

Η εταιρική ιστοσελίδα μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο στην ανεύρεση των συνεργατών, αλλά και στην επικοινωνία με τους ήδη υπάρχοντες. Έτσι, για παράδειγμα, σε αυτήν μπορούν να δημοσιεύονται οι πληροφορίες, που προορίζονται για τους συνεργάτες. Αυτός είναι ο πιο γρήγορος, βολικός και φθηνός τρόπος, από ότι η αποστολή των ίδιων δεδομένων με φαξ η το συνηθισμένο ταχυδρομείο.

Μπορεί να γίνει, όμως, και κάτι περισσότερο και να οργανωθεί με βάση το εταιρικό site ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών. Για παράδειγμα, για μια εταιρεία, η οποία κάνει πωλήσεις χονδρικής, μπορεί να γίνει αυτόματη δημιουργία των τιμοκαταλόγων για τους μεταπωλητές με βάση τα στοιχεία των λογιστικών εγγράφων.

Οργάνωση πωλήσεων

Δεν ξέρω εάν σήμερα συμφέρει οικονομικά να ξεκινήσει κανείς ένα ηλεκτρονικό κατάστημα “από μηδέν”. Όμως είναι τελείως διαφορετική η περίπτωση, όταν το κάνει μια εταιρεία, η οποία ήδη δραστηριοποιείται στον χώρο των πωλήσεων.

Σε αυτή την περίπτωση οι αρχικές δαπάνες είναι ελάχιστες, αφού ήδη υπάρχουν επαφές με τους προμηθευτές, το γραφείο, η αποθήκη κ.α. Το μόνο που χρειάζεται, είναι να δημιουργηθεί η ίδια η ιστοσελίδα και να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό. Και τότε το ίντερνετ-κατάστημα μπορεί να φέρει εισόδημα, ίσως όχι πολύ μεγάλο, αλλά κάτι είναι.

Πόσο μάλλον που το εμπόριο στο Διαδίκτυο θα βοηθήσει να αυξηθεί η κίνηση του προϊόντος και η αναγνωρισιμότητα της εταιρείας στους δυνητικούς πελάτες.

Παρεμπιπτόντως, μια εταιρική ιστοσελίδα μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των πελατών και για οργανισμούς, που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, για έναν κινηματογράφο αυτό θα μπορούσε να είναι η κράτηση των εισιτηρίων, για τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής – κλείσιμο ραντεβού για συγκεκριμένη ώρα κ.τ.λ.

Αλληλεπίδραση μέσα στην εταιρεία

Όταν η επιχείρηση έχει μόνο ένα γραφείο, όλη η αλληλεπίδραση μεταξύ των υπαλλήλων και η εσωτερική κίνηση των εγγράφων μπορούν να βασιστούν στο τοπικό δίκτυο. Εάν όμως η επιχείρηση έχει ένα η περισσότερα υποκαταστήματα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες, πως μπορεί να οργανωθεί αποδοτικά η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε όλα τα τμήματα;

Η απάντηση μπορεί να είναι μόνο μια: με την βοήθεια του ίντερνετ. Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια του εταιρικούsite, στο οποίο θα βρίσκονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες υπό ένα σύστημα ασφαλείας φυσικά.

Ωραία λοιπόν, αγαπητοί αναγνώστες, βεβαιωθήκατε ότι το εταιρικό site είναι πραγματικά ένα βολικό και πολυλειτουργικό εργαλείο; Φυσικά, για να μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί αποδοτικά χρειάζονται πραγματικοί ειδικοί και αρκετή εμπειρία.

Όμως, εάν δεν δοκιμάσεις, ποτέ δεν θα μάθεις. Έτσι δεν είναι; Πάντως εγώ είμαι αυτής της γνώμης! Για’ αυτό η πρώτη απόφαση, η απόφαση για δημιουργία της εταιρικής ιστοσελίδας, είναι η πιο δύσκολη και η πιο σημαντική.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ