Συνοπτικά

Η νέα ιστοσελίδα της εταιρείας εμπορίας προϊόντων με βάση το οριγανέλαιο.

Με 8 γλώσσες και πωλήσεις παγκοσμίως και στο Amazon, οι απαιτήσεις ήταν πολλές. Αλλάξαμε το συνολικό ύφος να είναι πιο μινιμαλιστικό και να αναδεικνύει την φυσική προέλευση όλων των προϊόντων της εταιρείας. Έγινε συνολική βελτιστοποίηση και στις εικόνες αλλά και στον κώδικα για το ταχύτερο δυνατό loading, βασικός σκοπός για να επιτύχουμε μεγαλύτερες πωλήσεις.

Πελάτης: Ιωάννης Νενόγλου

Υπηρεσίες: Web γραφικά, δημιουργία νέας ιστοσελίδας σε WordPress

Φιλοξενία: SSD Nginx High Performance  + Redis Cache

Ιστοσελίδα: https://www.zanehellas.com/