Συνοπτικά

Κατασκευή ιστοσελίδας ΒΙ.ΜΕ.ΚΑ

Πελάτης: ΒΙ.ΜΕ.ΚΑ

Υπηρεσίες: Web γραφικά, δημιουργία νέας ιστοσελίδας σε WordPress

Ιστοσελίδα: https://vimeka.gr/home/