Συνοπτικά

Κατασκευή ιστοσελίδας φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, JUBILEE

Πελάτης: Φωτεινή Τσαντίδου – Ράλια Μαργαρίτη

Υπηρεσίες: Web γραφικά, δημιουργία νέας ιστοσελίδας σε WordPress

Ιστοσελίδα: https://jubilee.gr/home/