Συνοπτικά

Εφαρμογή διαχείρισης ελαστικών με καθημερινή ενημέρωση (με cron job) από 2 αποθήκες του εξωτερικού μέσω xml.

Πελάτης: Cosmotyres

Υπηρεσίες: Web γραφικά, Web εφαρμογή

Ιστοσελίδα: https://cosmotyres.gr