fbpx
ISTOTEXNIKI
WEB SOLUTIONS

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα μέσω website

Το διαδίκτυο και η δυνατότητα ευρείας πρόσβασης σε αυτό, έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών καταστημάτων και την διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η διαδικτυακή υπόσταση μίας επιχείρησης, μπορεί να λειτουργήσει με τους ακόλουθους δύο τρόπους:

 1. Μπορεί να αποτελέσει την επιχείρηση αυτή καθεαυτή. Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες ανάπτυξης υπηρεσιών στο διαδίκτυο έκαναν εφικτή την δημιουργία αυτόνομων διαδικτυακών καταστημάτων (e-Shops), τα οποία λειτουργούν χωρίς φυσικό χώρο και κατ’ επέκταση, χωρίς την ύπαρξη προσωπικού.
 2. Μπορεί να υποστηρίξει διαδικτυακά μια επιχείρηση η οποία διατηρεί φυσική υπόσταση, παρέχοντας τη δυνατότητα να αγοράσει κάποιος online μέρος ή και το συνόλο των προϊόντων ή των υπηρεσιών της.

Σε κάθε περίπτωση, υφίσταται η ανάγκη ύπαρξης υπηρεσιών οι οποίες θα παρέχουν στον επισκέπτη ενός e-Shop τη δυνατότητα να υλοποιεί τις χρηματικές του συναλλαγές μέσω της σελίδας ηλεκτρονικά. Αν και είναι αρκετές οι μέθοδοι που μπορούν να αξιοποιηθούν για την διεκπεραίωση online συναλλαγών, η πιστωτική κάρτα αποτελεί τον απλούστερο και ταχύτερο τρόπο για την υλοποίηση μίας ηλεκτρονικής πληρωμής. Η μεθοδική και προσεκτική μελέτη για την τελική εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου, είναι απαραίτητες έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια σε κάθε επίπεδο.

Πλεονεκτήματα Πιστωτικών Καρτών

Η επιλογή της πιστωτικής κάρτας ως τρόπου είσπραξης των χρημάτων από το ηλεκτρονικό σας κατάστημα, φέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 1. Ο μέσος καταναλωτής είναι εξοικειωμένος με την χρήση τους, καθώς μετρούν αρκετά χρόνια παρουσίας στον χώρο της αγοράς και του εμπορίου, ως μέσο οικονομικών συναλλαγών.
 2. Χάρη στην δυνατότητα χρήσης των πιστωτικών καρτών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθίστανται δυνατές οι οικονομικές συναλλαγές με επιχειρήσεις και πελάτες του εξωτερικού. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης δυνατότητας, είναι να διευρύνονται τα γεωγραφικά όρια στα οποία έχει πρόσβαση η επιχείρησή σας και να αυξάνονται οι πιθανότητες συνεργασίας με επιχειρήσεις του εξωτερικού.
 3. Παρέχετε στον υποψήφιο πελάτη την επιλογή να εξοφλήσει το προϊόν ή την υπηρεσία σε δόσεις.
 4. Παρέχετε στον πελάτη τη δυνατότητα πίστωσης και επιστροφής του ποσού που κατέβαλε  για την αγορά του προϊόντος, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.

Μέθοδοι ένταξης Πιστωτικής Κάρτας σε Ιστοσελίδες

Δύο είναι οι τρόποι που μπορείτε να ακολουθήσετε, ώστε να παρέχετε τη δυνατότητα υλοποίησης πληρωμών με πιστωτική κάρτα μέσα από το ηλεκτρονικό σας κατάστημα.

α) Συναλλαγές με πιστωτική κάρτα μέσω τρίτων υπηρεσιών
β) Συναλλαγές με πιστωτική κάρτα απευθείας μέσω τραπέζης

α) Συναλλαγές με πιστωτική κάρτα μέσω τρίτων υπηρεσιών

Στην συγκεκριμένη μέθοδο, θα πρέπει να επιλέξετε την υπηρεσία, που θα υλοποιεί και θα διαχειρίζεται τις συναλλαγές ανάμεσα στην επιχείρησή σας και την τράπεζα ή τις τράπεζες με τις οποίες επιθυμείτε να συνεργαστείτε.

Πιο αναλυτικά, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής:

 1. Επιλέγετε την υπηρεσία που θα λειτουργήσει ως μεσάζοντας μεταξύ της επιχείρησής σας και της συνεργαζόμενης τράπεζας. Ενδεικτικές υπηρεσίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι οι ακόλουθες: PayPalAmazon’s WebStoreCCBillCCNowGoogle CheckoutKagiProPay,RegNow. Θα πρέπει να ερευνήσετε αρκετές από τις διαθέσιμες επιλογές, καθώς η κάθε μια χρεώνει διαφορετική προμήθεια και κάποιες από αυτές πιθανόν να μην δέχονται εταιρίες από Ελλάδα. Τέτοιου είδους υπηρεσίες απαιτούν να  ενεργοποιήσετε ένα τραπεζικό λογαριασμό.
 2. Αφού επιλέξετε την υπηρεσία που σας εξυπηρετεί, δημιουργείτε έναν account σε αυτήν και δηλώνετε τον λογαριασμό τραπέζης στον οποίο επιθυμείτε να κατατίθενται τα χρήματα από τους πελάτες σας.
 3. Στην συνέχεια, θα πρέπει να δώσετε στους πελάτες σας την δυνατότητα χρήσης της επιλεγμένης υπηρεσίας, ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την επιθυμητή αγορά από την ιστοσελίδα σας. Η εκάστοτε υπηρεσία παρουσιάζει την δική της λειτουργικότητα και επομένως θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αντίστοιχη επίσημη ιστοσελίδα, ώστε να αναζητήσετε τις ακριβείς οδηγίες λειτουργίας.

Σε γενικές γραμμές, οι υπηρεσίες αυτές παρουσιάζουν τον εξής τρόπο λειτουργίας:

 • Η υπηρεσία παρέχει ένα κουμπί εισόδου μέσω του οποίου ο πελάτης ταυτοποιείται ως εγγεγραμμένο μέλος και καταλήγει σε μία σελίδα με τις λεπτομέρειες χρεώση για την υπηρεσία ή το προϊόν που έχει επιλέξει.
 • Αφού επιβεβαιώσει ότι επιθυμεί να ολοκληρώσει την αγορά, η συναλλαγή πραγματοποιείται και η υπηρεσία ενημερώνει την τράπεζα για την μεταφορά των χρημάτων.
β) Συναλλαγές με πιστωτική κάρτα απευθείας μέσω τραπέζης

Σε αυτήν την περίπτωση δεν παρεμβάλλονται τρίτες υπηρεσίες και η συναλλαγή πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ της τράπεζας του πελάτη και της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται η επιχείρησή σας. Η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί μεν περισσότερα βήματα για την υλοποίησή της, εξασφαλίζει δε ότι οι συναλλαγές παραμένουν ανεξάρτητες από την χρήση τρίτων υπηρεσιών.

Πιο αναλυτικά, τα βήματα που ακολουθείτε εν προκειμένω, είναι τα εξής:

 1. Επιλέγετε την τράπεζα με την οποία επιθυμείτε να συνεργαστείτε. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιβεβαιώσετε ότι η συνεργαζόμενη τράπεζα υποστηρίζει την διεξαγωγή συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).
 2. Αφού εγκριθεί το αίτημά σας για άνοιγμα Merchant Account, σας παρέχεται ένα σύστημα το οποίο αναλαμβάνει να υλοποιήσει την χρέωση των πιστωτικών καρτών των πελατών σας μέσα από την ιστοσελίδα σας.
 3. Στην συνέχεια θα πρέπει να συνδέσετε το σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου με το οποίο έχετε υλοποιήσει το ηλεκτρονικό σας κατάστημα, με αυτό που σας παρέχει η τράπεζα. Επειδή συνήθως δεν παρέχεται αυτοματοποιημένο σύστημα για την διασύνδεση αυτή, είναι πιθανό να χρειαστείτε την επέμβαση κάποιου προγραμματιστή.

Ποια μέθοδο να επιλέξω;

Για να αποφασίσετε ποια μέθοδος είναι αυτή που εξυπηρετεί καλύτερα την επιχείρησή σας, μπορείτε να κάνετε μία εκτίμηση του όγκου των συναλλαγών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω της ιστοσελίδας σας. Η πρώτη μέθοδος ενδείκνυται για γρήγορη υλοποίηση και για συναλλαγές μικρής κλίμακας. Αν αντίθετα, μέσω της ιστοσελίδας σας πραγματοποιούνται συναλλαγές μεγάλης κλίμακας τόσο σε κόστος όσο και σε συχνότητα, προτείνεται η δεύτερη μέθοδος.

ΠΗΓΗ: https://www.tophost.gr/learningcenter/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AE-%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89-website/

ΚΛΕΙΣΙΜΟ