fbpx
ISTOTEXNIKI
WEB SOLUTIONS

ΑΝΑΓΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι επαγγελματίες επιλέγουν το Ιντερνετ ως το καλύτερο μέσο προβολής, διαφήμισης κι αξιολόγησης των προϊόντων ή και της επιχείρησής τους. Άλλωστε διανύουμε πλέον μια εποχή που όχι μόνο η μη ύπαρξη ιστοσελίδας κατατάσσει την επιχείρηση ως εσωστρεφή αλλά και η πρώτη εντύπωση του εκάστοτε πελάτη στηρίζεται πολύ στο κατά πόσο φιλική, εύχρηστη κι αξιόπιστη είναι η ιστοσελίδα αυτή.

Παρόλα αυτά κι ενώ η δημιουργία website αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες προώθησης από την πλευρά της επιχείρησης, στη πλειονότητα των περιπτώσεων δεν δίνεται από τους ενδιαφερόμενους η απαραίτητη προσοχή στις ανάγκες ενός τέτοιου project.

Φυσικά, ένα από τα πρώτα πράγματα που κοιτάει κανείς όταν δημιουργεί έναν ιστότοπο είναι να ικανοποιεί εικαστικά και πληροφοριακά τον επισκέπτη και εν δυνάμει πελάτη του. Έτσι λοιπόν αφιερώνεται αρκετός χρόνος από τον κατασκευαστή στη σωστή επιλογή των χρωματικών συνδυασμών και εικόνων που θα δώσουν τα κατάλληλα ερεθίσματα καθώς και στη διατύπωση του κειμένου που θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Η προβολή λοιπόν πολλές φορές είναι αρκετή για τον ιδιοκτήτη μιας ιστοσελίδας κι αν συνδυαστεί και με μια καλή πολιτική διαφήμισης και προώθηση της σελίδας τότε η δουλειά του κατασκευαστή θεωρείται πως έχει τελειώσει ενώ η μόνη επαφή που κρατούν μαζί του μετά είναι για τυχόν αλλαγές ή βλάβες που μπορεί να υποπέσουν στην αντίληψή τους.

Όπως τονίζουν όμως όλοι οι σοβαροί επαγγελματίες του χώρου κατασκευής ιστοσελίδων, και λίγοι τους δίνουν σημασία, η δημιουργία ενός website είναι μόνο η αρχή, ενώ είναι επιτακτικής ανάγκης και η διαρκής υποστήριξη, αναβάθμιση και προστασία του για όσο αυτό υφίσταται.

Είναι άλλωστε γνωστό πως οι παραβάσεις ιστοσελίδων έχουν αυξηθεί σημαντικά καταλήγοντας συνήθως σε αλλοίωση του περιεχομένου των ιστοχώρων και προβολή διαφόρων εικόνων από την πλευρά των hacker, ακόμα και κλοπή σημαντικών επιχειρηματικών δεδομένων.

Η υποστήριξη είναι η προϋπόθεση για να συνεχίσει να λειτουργεί ομαλά μια ιστοσελίδα στη διάρκεια του χρόνου. Και αν και είναι ένας από τους κρισιμότερους παράγοντες, πολύ συχνά δεν τον υπολογίζει ο ενδιαφερόμενος, με αποτέλεσμα ελάχιστες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο να διαθέτουν υποστήριξη, αν και υπάρχουν κρίσιμοι λόγοι που το υπαγορεύουν.

Υπάρχει λοιπόν μια πληθώρα ειδικών, προγραμματιστών και μη, εταιριών ή αυτόνομων ελευθέρων επαγγελματιών, που έχουν τις τεχνικές γνώσεις για να κατασκευάσουν μια ιστοσελίδα. Ο μεγαλύτερος ωστόσο, κατασταλτικός παράγοντας για τη σωστή και ομαλή υλοποίηση και συντήρηση τέτοιων έργων είναι συνήθως η ελλιπής γνώση κι οι εσφαλμένες εντυπώσεις που υπάρχουν από την πλευρά των ενδιαφερομένων. Είναι άλλωστε συχνό φαινόμενο η υποτίμηση της δουλειάς ενός προγραμματιστή, ενώ μάλιστα, στην Ελλάδα δεν υπάρχει καν η έννοια των συμβολαίων υποστήριξης και αναβάθμισης ιστοσελίδων για τη συνεχή παρακολούθηση κι εξέλιξή τους.

Γιατί λοιπόν είναι αναγκαία η υποστήριξη μιας ιστοσελίδας;
Η εγκατάσταση μιας ιστοσελίδας γίνεται πάντα με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές για την σωστή λειτουργία και επαρκή προστασία της. Ωστόσο, το Ιντερνετ είναι ένας ταχέως μεταβαλλόμενος χώρος κι ως εκ τούτου αν μια από τις προδιαγραφές αλλάξει, η ιστοσελίδα κινδυνεύει να μη λειτουργεί σωστά ή και να είναι ευάλωτη σε πιθανές επιθέσεις. Είτε για λόγους ασφάλειας είτε και λόγω διαρκούς εξέλιξης της αγοράς οι ιστοσελίδες συνήθως απαιτούν έλεγχο και πιθανός αλλαγές αρκετές φορές το χρόνο. Αυτές περιλαμβάνουν από έλεγχο των αρχείων καταγραφής επισκέψεων (log files) μέχρι και μια γενικότερη ανανέωση κι αναβάθμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών που αν και δεν είναι εμφανή στον επισκέπτη της σελίδας είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή κι αξιόπιστη λειτουργία της.

Η ελληνική πραγματικότητα:
Η πλειονότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θεωρεί τις υπηρεσίες πληροφορικής στην καλύτερη περίπτωση ως αναγκαίο κακό. Είναι σύνηθες φαινόμενο ο επιχειρηματίας να θεωρεί ότι η κατασκευή μιας ιστοσελίδας περιλαμβάνει και την «ισόβια» υποστήριξη της. Από την άλλη μεριά, η κατασκευή των ιστοσελίδων γίνεται πολλές φορές από μη αξιόπιστες εταιρίες ή ακόμα και μη επαγγελματίες του χώρου με αποτέλεσμα να μην αναλύονται στον πελάτη οι μελλοντικές εργασίες που απαιτούνται .
Οι αξιόπιστες λοιπόν εταιρείες πληροφορικής αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα κάθε φορά που εξηγούν τι σημαίνει συμβόλαιο υποστήριξης και γιατί αυτό είναι σημαντικό. Έτσι η έννοια του συμβολαίου υποστήριξης ιστοσελίδας είναι σχεδόν άγνωστη στην ελληνική αγορά με πολύ αρνητικές επιπτώσεις για την ποιότητα της ηλεκτρονικής παρουσίας των επιχειρήσεων.
Φυσικά, η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη στα συμβόλαια προώθησης των ιστοσελίδων με χρήση τεχνικών Internet Marketing.

Συμπερασματικά, η κατασκευή ιστοσελίδων είναι απλά η βάση για την εκκίνηση μιας διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης, εξέλιξης  και προσαρμογής στις σύγχρονες ανάγκες του διαδικτύου. Άλλωστε, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο ή τεχνικά άρτιο μετά από λίγους μήνες στο ρευστό κόσμο του Internet.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ