ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥ OPENCART

Πως γίνεται η επεξεργασία κατηγοριών, προϊόντων και παραγγελιών

Διαχείριση βασικών λειτουργιών του Opencart

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες

Διαχείριση βασικών λειτουργιών του Opencart

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Προσθήκη & επεξεργασία κατηγοριών

Διαχείριση βασικών λειτουργιών του Opencart

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πλήρης διαχείριση (προσθήκη, επεξεργασία) των προϊόντων

Διαχείριση βασικών λειτουργιών του Opencart

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Πως γίνεται η επεξεργασία και διαχείριση των παραγγελιών

Οι πληροφορίες παρέχονται από την επίσημη ιστοσελίδα της Opencart