ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟ OPENCART

Πως γίνεται η επεξεργασία κατηγοριών, προϊόντων και παραγγελιών

Οι πληροφορίες παρέχονται από την επίσημη ιστοσελίδα της Opencart

control-panel

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες

folder

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Προσθήκη & επεξεργασία κατηγοριών

barcode

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πλήρης διαχείριση (προσθήκη, επεξεργασία) των προϊόντων

list

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Πως γίνεται η επεξεργασία και διαχείριση των παραγγελιών