ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟ OPENCART

Πως γίνεται η επεξεργασία κατηγοριών, προϊόντων και παραγγελιών

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Προσθήκη & επεξεργασία κατηγοριών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πλήρης διαχείριση (προσθήκη, επεξεργασία) των προϊόντων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Πως γίνεται η επεξεργασία και διαχείριση των παραγγελιών

Οι πληροφορίες παρέχονται από την επίσημη ιστοσελίδα της Opencart