Βελτιστοποίηση ταχύτητας

Με ποιους τρόπους βελτιώνουμε την ταχύτητα φόρτωσης και επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα στο Pagespeed Insights Tool.
6 βασικοί κανόνες

Τι προσέχουμε

 • gzip-open-file-format-with-box

  Ενεργοποίηση συμπίεσης

  Μέσω της ενεργοποίησης του gzip

 • image

  Βελτιστοποίηση εικόνων

  Προσοχή όταν ανεβάζετε νέες εικόνες, να έχουν βελτιστοποιηθεί πρώτα

 • optimize

  Αφαίρεση κενών

  Αφαιρείτε τα περιττά κενά από αρχεία css και javascript

 • video-file

  Extension

  Συνετή χρήση εξωτερικών extensions

 • performance

  Cache

  Ενεργοποιήστε το caching είτε μέσω cpanel ή μέσω κάποιου σχετικού extension

 • browser

  Browser Cache

  Ενεργοποιήστε το leverage browser caching για ταχύτατο Loading

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πως γίνονται οι βελτιώσεις

Διαχείριση των εικόνων

Οι εικόνες σε μία ιστοσελίδα / e-shop είναι συνήθως ο πρώτος παράγοντας που μια σελίδα φορτώνει αργά. Τις περισσότερες φορές ο χρήστης ανεβάζει μια εικόνα στην ανάλυση που την τράβηξη με τη φωτογραφική μηχανή ή με το κινητό. Το μέγεθος μπορεί να είναι πολύ μεγάλο και μπορεί να φτάσει τα 6-7 mb / εικόνα.

Φανταστείτε τώρα μια αρχική σελίδα με 15-20 εικόνες (Αρκετά συνηθισμένο σε e-shop ειδικά) οπότε φτάνουμε εύκολα τα 120-140mb.

Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η εξής:

 • Resizing 

Πριν να ανεβάσετε οποιαδήποτε εικόνα στην ιστοσελίδα/ e-shop σας χαμηλώνετε την ανάλυσή της σε κάτι της μορφής 1024×768, 800×600.

Εξαιρούνται οι εικόνες που προορίζονται για slides στην αρχική σελίδα που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1920×500 και οι ιστοσελίδες που θέλουν να αναδείξουν το περιεχόμενό τους οπότε και θα κάνουν σμίκρυνση σε λίγο πιο υψηλή ανάλυση

 • Scaling

Το scaling είναι επίσης πολύ σημαντικό πρόβλημα που πολλοί χρήστες αγνοούν.

Τι είναι λοιπόν το scaling; Με απλά λόγια, έναν στο theme που χρησιμοποιείτε, έχετε ορίσει πχ 3 εικόνες στην αρχική σελίδα η κάθε μια να είναι 300×250 και εσείς αυτές τις 3 εικόνες τις έχετε ανεβάσει με ανάλυση 1024×768 τότε Κατά το Loading της σελίδας θα γίνει η σμίκρυνση στα 300×250. Αυτό συνεπάγεται ότι θα δημιουργηθεί μια επιπλέον καθυστέρηση για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το λογότυπο, τις περισσότερες φορές ανεβαίνει σε υψηλή ανάλυση του τύπου 3200×1800 ενώ το theme μας, είναι ρυθμισμένο να το προβάλει πχ σε 200×70.

Οπότε προσοχή σε τι ανάλυση είναι ρυθμισμένη μια εικόνα στην ιστοσελίδα, άρα να ανεβαίνει και ακριβώς στην ίδια ανάλυση.

 • Συμπίεση

Εύκολη λύση βελτιστοποίησης των εικόνων είναι η συμπίεση τους με κάποιο πρόγραμμα.

Προτείνουμε τα εξής

Για WordPress (Δωρεάν)

Για Opencart (Δωρεάν)

https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=18138

Η ομάδα μας θα σας βοηθήσει στα πρώτα βήματα Τι απαιτείται από τον πελάτη

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Με τις παρακάτω προσθήκες ενεργοποιούμε το gzip (συμπίεση) και το browser caching. (Για Apache Servers)

# BEGIN CACHE
<IfModule mod_mime.c>
AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
AddType image/gif .gif
AddType image/png .png
AddType image/bmp .bmp
AddType image/tiff .tiff .tif
AddType image/x-icon .ico
AddType video/x-ms-asf .asf .asx
AddType video/x-ms-wmv .wmv
AddType video/x-ms-wmx .wmx
AddType video/x-ms-wm .wm
AddType video/avi .avi
AddType video/divx .divx
AddType video/x-flv .flv
AddType video/quicktime .mov .qt
AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
AddType video/mp4 .mp4 .m4v
AddType video/ogg .ogv
AddType video/webm .webm
AddType video/x-matroska .mkv
AddType video/3gpp .3gp .3gpp
AddType video/3gpp2 .3g2 .3gp2
AddType text/plain .txt .asc .c .cc .h .srt
AddType text/csv .csv
AddType text/tab-separated-values .tsv
AddType text/calendar .ics
AddType text/richtext .rtx
AddType text/css .css
AddType text/html .htm .html
AddType text/vtt .vtt
AddType application/ttaf+xml .dfxp
AddType audio/mpeg .mp3 .m4a .m4b
AddType audio/aac .aac
AddType audio/x-realaudio .ra .ram
AddType audio/wav .wav
AddType audio/ogg .ogg .oga
AddType audio/flac .flac
AddType audio/midi .mid .midi
AddType audio/x-ms-wma .wma
AddType audio/x-ms-wax .wax
AddType audio/x-matroska .mka
AddType application/rtf .rtf
AddType application/javascript .js
AddType application/pdf .pdf
AddType application/x-shockwave-flash .swf
AddType application/java .class
AddType application/x-tar .tar
AddType application/zip .zip
AddType application/x-gzip .gz .gzip
AddType application/rar .rar
AddType application/x-7z-compressed .7z
AddType application/x-msdownload .exe
AddType application/octet-stream .xcf
AddType application/msword .doc
AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt
AddType application/vnd.ms-write .wri
AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlt .xlw
AddType application/vnd.ms-access .mdb
AddType application/vnd.ms-project .mpp
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document .docx
AddType application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 .docm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template .dotx
AddType application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12 .dotm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet .xlsx
AddType application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 .xlsm
AddType application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12 .xlsb
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template .xltx
AddType application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12 .xltm
AddType application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12 .xlam
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation .pptx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12 .pptm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow .ppsx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12 .ppsm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template .potx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12 .potm
AddType application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12 .ppam
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide .sldx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12 .sldm
AddType application/onenote .onetoc .onetoc2 .onetmp .onepkg
AddType application/oxps .oxps
AddType application/vnd.ms-xpsdocument .xps
AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
AddType application/wordperfect .wp .wpd
AddType application/vnd.apple.keynote .key
AddType application/vnd.apple.numbers .numbers
AddType application/vnd.apple.pages .pages
</IfModule>
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType text/html “access plus 0 seconds”
ExpiresByType text/richtext “access plus 0 seconds”
ExpiresByType image/svg+xml “access plus 0 seconds”
ExpiresByType text/plain “access plus 0 seconds”
ExpiresByType text/xsd “access plus 0 seconds”
ExpiresByType text/xsl “access plus 0 seconds”
ExpiresByType text/xml “access plus 0 seconds”
ExpiresByType text/cache-manifest “access plus 0 seconds”
ExpiresByType image/jpeg “access plus 1 month”
ExpiresByType image/gif “access plus 1 month”
ExpiresByType image/png “access plus 1 month”
ExpiresByType image/bmp “access plus 1 month”
ExpiresByType image/tiff “access plus 1 month”
ExpiresByType image/x-icon “access plus 1 month”
ExpiresByType video/x-ms-asf “access plus 1 month”
ExpiresByType video/x-ms-wmv “access plus 1 month”
ExpiresByType video/x-ms-wmx “access plus 1 month”
ExpiresByType video/x-ms-wm “access plus 1 month”
ExpiresByType video/avi “access plus 1 month”
ExpiresByType video/divx “access plus 1 month”
ExpiresByType video/x-flv “access plus 1 month”
ExpiresByType video/quicktime “access plus 1 month”
ExpiresByType video/mpeg “access plus 1 month”
ExpiresByType video/mp4 “access plus 1 month”
ExpiresByType video/ogg “access plus 1 month”
ExpiresByType video/webm “access plus 1 month”
ExpiresByType video/x-matroska “access plus 1 month”
ExpiresByType video/3gpp “access plus 1 month”
ExpiresByType video/3gpp2 “access plus 1 month”
ExpiresByType text/csv “access plus 1 month”
ExpiresByType text/tab-separated-values “access plus 1 month”
ExpiresByType text/calendar “access plus 1 month”
ExpiresByType text/css “access plus 1 year”
ExpiresByType text/vtt “access plus 1 month”
ExpiresByType application/ttaf+xml “access plus 1 month”
ExpiresByType audio/mpeg “access plus 1 month”
ExpiresByType audio/aac “access plus 1 month”
ExpiresByType audio/x-realaudio “access plus 1 month”
ExpiresByType audio/wav “access plus 1 month”
ExpiresByType audio/ogg “access plus 1 month”
ExpiresByType audio/flac “access plus 1 month”
ExpiresByType audio/midi “access plus 1 month”
ExpiresByType audio/x-ms-wma “access plus 1 month”
ExpiresByType audio/x-ms-wax “access plus 1 month”
ExpiresByType audio/x-matroska “access plus 1 month”
ExpiresByType application/rtf “access plus 1 month”
ExpiresByType application/javascript “access plus 1 year”
ExpiresByType application/pdf “access plus 1 month”
ExpiresByType application/x-shockwave-flash “access plus 1 month”
ExpiresByType application/java “access plus 1 month”
ExpiresByType application/x-tar “access plus 1 month”
ExpiresByType application/zip “access plus 1 month”
ExpiresByType application/x-gzip “access plus 1 month”
ExpiresByType application/rar “access plus 1 month”
ExpiresByType application/x-7z-compressed “access plus 1 month”
ExpiresByType application/x-msdownload “access plus 1 month”
ExpiresByType application/octet-stream “access plus 1 month”
ExpiresByType application/msword “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.ms-write “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.ms-excel “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.ms-access “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.ms-project “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12 “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12 “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12 “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12 “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12 “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12 “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12 “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12 “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12 “access plus 1 month”
ExpiresByType application/onenote “access plus 1 month”
ExpiresByType application/oxps “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.ms-xpsdocument “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula “access plus 1 month”
ExpiresByType application/wordperfect “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.apple.keynote “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.apple.numbers “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.apple.pages “access plus 1 month”
</IfModule>
<IfModule mod_deflate.c>
<IfModule mod_headers.c>
Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
</IfModule>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css text/x-component application/x-javascript application/javascript text/javascript text/x-js text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/bmp application/java application/msword application/vnd.ms-fontobject application/x-msdownload image/x-icon application/json application/vnd.ms-access application/vnd.ms-project application/x-font-otf application/vnd.ms-opentype application/vnd.oasis.opendocument.database application/vnd.oasis.opendocument.chart application/vnd.oasis.opendocument.formula application/vnd.oasis.opendocument.graphics application/vnd.oasis.opendocument.presentation application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet application/vnd.oasis.opendocument.text audio/ogg application/pdf application/vnd.ms-powerpoint application/x-shockwave-flash image/tiff application/x-font-ttf application/vnd.ms-opentype audio/wav application/vnd.ms-write application/font-woff application/font-woff2 application/vnd.ms-excel
<IfModule mod_mime.c>
AddOutputFilter DEFLATE js css htm html xml
</IfModule>
</IfModule>
<IfModule mod_mime.c>
AddType text/html .html_gzip
AddEncoding gzip .html_gzip
</IfModule>
<IfModule mod_setenvif.c>
SetEnvIfNoCase Request_URI \.html_gzip$ no-gzip
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
Header unset ETag
</IfModule>
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
AddDefaultCharset UTF-8
RewriteCond %{HTTPS} =on
RewriteRule .* – [E=PC_SSL:-https]
RewriteCond %{SERVER_PORT} =443
RewriteRule .* – [E=PC_SSL:-https]
RewriteCond %{HTTP:Accept-Encoding} gzip
RewriteRule .* – [E=PC_ENC:_gzip]
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !=POST
RewriteCond %{QUERY_STRING} =””
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^.*[^/]$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^.*//.*$
</IfModule>
# END CACHE

Η βελτιστοποίηση της ταχύτητας φόρτωσης είναι από τους κύριους παράγοντες που "ανεβάζουν" μια ιστοσελίδα σε υψηλότερες θέσεις κατάταξης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ