Συνοπτικά

Κατασκευή eshop για την εταιρεία εμπορίας σφουγγαριών, Poseidonsponge

Πελάτης: Ιωάννης Ταυλάριος

Υπηρεσίες: Web γραφικά, Κατασκευή e-shop σε OpenCart

Ιστοσελίδα:  https://www.poseidonsponge.com/