Συνοπτικά

Η ιστοσελίδα του ESF.

English sounds fun, The first teaching method specifically designed for students with Specific Learning Differences such as dyslexia who are learning English as Foreign Language.

Πελάτης: Αναστασία Μεταλληνού – Anne Margaret Smith

Υπηρεσίες: Web γραφικά, δημιουργία νέας ιστοσελίδας σε WordPress

Ιστοσελίδα: https://www.englishsoundsfun.com/