Μήνας: Ιούνιος 2013

Τεχνικά Ακρωνύμια

Account Πρόκειται για έναν λογαριασμό που σας παρέχει έγκριση πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Κάθε χρήστης χρειάζεται αυτήν την έγκριση, προκειμένου να…

Read More

Αρνητικές λέξεις-κλειδιά Ένας τύπος λέξης-κλειδιού που αποτρέπει την ενεργοποίηση της διαφήμισής σας από μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση. Υποδεικνύει στο…

Read More