Πρόσφατα άρθρα

Ρύθμιση email

Το email μπορείτε να το ελέγξετε είτε μέσω οποιοδήποτε υπολογιστή μέσω browser είτε μέσω ενός email client.
Αρχική σελίδα  /  Υποστήριξη  /  Ρύθμιση email client

Μέσω browser

Μπορείτε να ελέγξετε το email σας από οποιοδήποτε υπολογιστή με τον εξής τρόπο:

Στην μπάρα διευθύνσεων γράφετε: όνομα-ιστοσελίδας.gr/webmail (πχ. www.istotexniki.gr/webmail) και πατάτε ender. Στην σελίδα που θα ανοίξει συμπληρώνετε την διεύθυνση email σας και τον κωδικό που έχετε λάβει από εμάς.

Προτεινόμενη εφαρμογή είναι το Round Cube, το επιλέγετε «Read Mail Using Roundcube» και είστε πια έτοιμοι!

Ρύθμιση email client

Ασφαλείς ρυθμίσεις SSL/TLS (Συνιστάται)

Όνομα χρήστη: Η διεύθυνση email σας (πχ info@εταιρεία.gr)

Κωδικός πρόσβασης: Ο κωδικός σας

Διακομιστής εισερχομένων: nserver1.jethost.gr

Θύρα IMAP: 993

Θύρα POP3: 995

Διακομιστής εξερχομένων: nserver1.jethost.gr

Θύρα SMTP: 465

Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας για IMAP, POP3 και SMTP.

Ρυθμίσεις που δεν είναι SSL (ΔΕΝ συνιστάται)

Όνομα χρήστη: Η διεύθυνση email σας (πχ info@εταιρεία.gr)

Κωδικός πρόσβασης: Ο κωδικός σας

Διακομιστής εισερχομένων: mail.όνομα-ιστοσελίδας.gr 

Θύρα IMAP: 143

Θύρα POP3: 110

Διακομιστής εξερχομένων: mail.όνομα-ιστοσελίδας.gr

Θύρα SMTP: 25

Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας για IMAP, POP3 και SMTP.

Σημειώσεις:

Τα μηνύματα που έχουν αναγνωστεί/διαγραφεί/απαντηθεί εμφανίζονται ως τέτοια τόσο στο διακομιστή όσο και στην εφαρμογή αλληλογραφίας.

Το POP3 δεν συντονίζεται με το διακομιστή. Τα μηνύματα που έχουν σημανθεί ως αναγνωσμένα/διαγραμμένα/έχουν απαντηθεί στην εφαρμογή αλληλογραφίας δεν εμφανίζονται ως τέτοια στο διακομιστή. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι μελλοντικές λήψεις αλληλογραφίας με το POP3 θα εμφανίζουν όλα τα μηνύματα ως μη αναγνωσμένα.

Η εξερχόμενη αλληλογραφία αποστέλλεται με τη χρήση SMTP.

Συνιστάται η χρήση POP3 μέσω SSL/TLS ή IMAP μέσω SSL/TLS, επειδή παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την αλληλεπίδρασή σας με τον απομακρυσμένο διακομιστή αλληλογραφίας.