Υπηρεσίες

Μετατρέπουμε την ιδέα σας σε επιτυχημένη ιστοσελίδα

Υπηρεσίες διαδικτύου με συνέπεια, επαγγελματισμό και σεβασμό στους πελάτες μας.

Σχεδιάζουμε μοντέρνες responsive ιστοσελίδες σε WordPress.

Υπηρεσίες 1
Υπηρεσίες 2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ο πελάτης περιγράφει με λίγα λόγια το αντικείμενο της εργασίας του, σχεδιάζονται

Υπηρεσίες 3

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ξεκινάει η κατασκευή της ιστοσελίδας, σε κάθε στάδιο ενημερώνεται ο πελάτης

Υπηρεσίες 4

ΔΟΚΙΜΕΣ

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής, κάνουμε τις δοκιμές για τυχόν bugs και προβλήματα

Υπηρεσίες 5

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Βελτιστοποίηση της ταχύτητας και επεξεργασία της δομής της ιστοσελίδας ή του e-shop για σωστό SEO

Ψηφιακές Λύσεις
Ενισχύουμε την Επιχείρηση σας

Η ομάδα μας, με μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία custom projects αναλαμβάνει την υλοποίηση «δύσκολων» έργων, παραμετροποιεί ακόμα και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Υπηρεσίες 6

E-Commerce Solutions

Χρησιμοποιούμε το OpenCart, την κορυφαία e-commerce λύση για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος για τον ιδιώτη ή την επιχείρηση.